Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Ochrana oznamovatelů

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ 

V souladu se zákonem č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), zřídil zaměstnavatel - společnost KASKO spol. s r.o. - od 1.8.2023 jako povinný subjekt (dále jen „KASKO“ nebo „povinný subjekt“) tzv. vnitřní oznamovací systém a určil příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, jíž se stala Ing. Dagmar Adámková.

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec nebo osoba vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, tedy osoba, která pro KASKO vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona (dále jen „oznamovatel“).

KASKO vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

 Oznámení lze podat:

 1. elektronicky na e-mailovou adresu: adamkova@kasko.cz
 2. písemně s uvedením textu: „NEOTVÍRAT OZNÁMENÍ“, na adresu: jméno příslušné osoby, KASKO, spol. s r.o., 687 64 Slavkov 82,
 3. telefonicky na čísle: 572 613 703 ve standardní pracovní hodiny,
 4. osobně u Ing. Dagmar Adámkové, požádá-li o to oznamovatel.

OBÁLKA MUSÍ BÝT OZNAČENA „NEOTEVÍRAT OZNÁMENÍ“; při nesplnění podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací. 

V souladu s § 2 zákona oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu, a které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé.

Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč; takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními dle zákona.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s činností KASKO, je určen externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti zde:  https://oznamovatel.justice.cz/.

ZAUJALA VÁS NAŠE PRÁCE?

Neváhejte nás kontaktovat!

Zanechte nám kontakt a my se Vám rádi ozveme zpět

Kontaktní formulář
Změnit jazyk
Česky English