Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Pravidla soutěží

Obecná pravidla soutěží na Facebooku a Instagramu

1. Obecná ustanovení
1.1 Pořadatelem soutěží je: KASKO spol. s r.o.
: 46973982
se sídlem: Slavkov 82; 687 64 Slavkov

Kontaktní údaje:
Email: kasko@kasko.cz
Telefon: +420 572 613 711
Webhttps://www.kasko.cz/
(dále jen „prodávající“)

1.2 Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta (Facebook) a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Meta.
1.3 Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta (Instagram) a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnost Meta.

2. Podmínky účasti v soutěži
2.1 Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku či Instagramu, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let.
2.2 Výhercem se může stát pouze účastník soutěže s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky.
2.3 Do soutěže se uživatel obvykle zapojí přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním fotky. Přesná pravidla stanoví Soutěžní příspěvek.
2.4 Termín konání soutěže je oznámen v Soutěžním příspěvku.

3. Výhra a kontaktování výherců
3.1 Výherci budou ze soutěžících vybráni způsobem uvedeným v Soutěžním příspěvku.
3.2 Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 5 dnů od uvedeného data konce soutěže a vyzváni, aby stránku kontaktovali prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.
3.3 Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů, propadá výhra pořadateli.

4. Ceny
4.1 Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
4.2 Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanoveno.
4.3 Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.
4.4 Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora, nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou adresu v České nebo Slovenské republice. Při vrácení zásilky, neproběhne žádný další pokus o doručení a výherce bude mít možnost si do 7 dnů od vrácení výhru vyzvednout v sídle organizátora nebo výhra propadne.

5. Práva a povinnosti pořadatele
5.1 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž ukončit či pozastavit, pozměnit její podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
5.2 Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
5.3 Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen či zablokován; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
5.4 Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
5.5 Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
6.1. Správcem osobních údajů je pořadatel.
6.2. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v dokumentu Ochrana osobních údajů dostupném na https://www.kasko.cz/ochrana-osobnich-udaju  
6.3. Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher.
6.4. Právním základem pro zpracování je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je pro zajištění soutěže nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.
6.5. Doba zpracování osobních údajů je dobou termínu konání soutěže až do předání výher a 6 měsíců poté z důvodu kontroly. Po ukončení této doby je uchován jen omezený rozsah údajů pro plnění právních povinností pořadatele a pro případ kontroly orgánu dozoru. Více o oprávněném zájmu na ochraně práv a plnění právních povinností je uvedeno v Politice.
6.6. Rozsah údajů: údaje z profilu soutěžícího na dané sociální síti (jméno a příjmení, příp. přezdívka), soutěžní odpověď (text, dílo, fotografie), údaje uvedené v rámci registrace do soutěže, údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa) dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 18 let.
6.7. Příjemci údajů: zpracovatelé v podobě osob zajišťujících soutěž a další zpracovatelé a příjemci uvedení v Politice.
6.8. Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 Soutěžní příspěvky nesmějí obsahovat pornografické, erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy.
7.2 Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby
7.3 Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
7.4 Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmysl poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže, byť ve stadiu pokusu, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 3.4.2023

ZAUJALA VÁS NAŠE PRÁCE?

Neváhejte nás kontaktovat!

Zanechte nám kontakt a my se Vám rádi ozveme zpět

Kontaktní formulář
Změnit jazyk
Česky English